בית חולים אלישע
04-8300000  /  רחוב יאיר כ"ץ 12 חיפה  /  Yair Katz St' 12 Haifa
   

 

   

 

שם
טלפון
ת.ז.
מייל
הודעה