מכבי שלי - הסכמים בלעדיים

לקוחות “מכבי שלי” יכולים ליהנות מהנחות משמעותיות בביצוע ניתוחים אסתטיים מגוונים על ידי בכירי המנתחים הפלסטיים במרכז רפואי אלישע

ניתוחים אסתטיים

הערות

* השתתפות עצמית בעבור הניתוח תינתן באלישע
* ניתוח אף כולל קיום או אי קיום מחיצה.
*  ייעוץ טרום ניתוח, ככל שיינתן, ובלבד שלא בוצע במסגרת אחרת (במכבי ו/או במסגרת סל וכו’), יהיה  בעלות של 300 ₪  כולל מע”מ שייגבו מאת המבוטח (תעריף זה ניתן לשינוי ע”י מכבי מעת לעת). יובהר כי עלות זו תקוזז מהשתתפות המבוטח בגין הניתוח ככל שיבוצע.