WiFi

דגשים והנחיות לשימוש בWIFI בבית החולים אלישע

בית החולים אלישע מספק אינטרנט אלחוטי חינם במתקני בית חולים נבחרים.
שירותי הWIFI מאפשרים לך גישה לאינטרנט מכל מכשיר שבבעלותך התומך בכך. 

מאחר שקיימות תצורות התקן שונות בהתאם ליצרן, יש לעיין בהנחיות לקבלת הוראות החיבור. 
בית החולים אלישע לא יהיה אחראי על סיוע בביצוע שינויים במכשירים שברשותך.

בהסכמה זו, לשימוש בשירותי הWIFI  אני מאשר כי:

ידוע לי שאני מתחבר לרשת לא מאובטחת.

מידע שנשלח דרך הרשת האלחוטית עשוי להיות גלוי לאחרים.

ייתכן ותהיינה הפרעות ו/או שגיאות במהלך השימוש.

השירות וכל המוצרים או השירותים הכלולים בשירות או בקשר אליו ניתנים על בסיס “כמו שהוא”, “זמין” ללא אחריות מכל סוג שהוא.

בית החולים אלישע תומך בזרימה חופשית של מידע ורעיונות דרך האינטרנט, אך גישתך ל WIFI עלולה להיות חסומה, מושעית או להיפסק בכל עת מכל סיבה שהיא.

הכרה
אני מאשר ומסכים כי השימוש בשירות זה הוא על אחריותי בלבד.

לחיצה על כפתור "אני מסכים לתנאי הגלישה", משמעותה כי אני מסכים לכל התנאים המפורטים.

חדש ובלעדי בצפון

המרכז הרובוטי להחלפות מפרקי ברך וירך

אלישע Medica בבית חולים

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם​

ברוכים הבאים לרשת medica מרכזים רפואיים

medica רפואה ברמה של 5 כוכבים הינה רשת מרכזים רפואיים מתקדמת בפריסה ארצית:

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם​