medica - בית חולים אלישע

הבחירה של הרופאים המומחים

בית חולים “אלישע”, בית החולים הפרטי, הגדול והמוביל בצפון הארץ. פתרונות רפואיים, משולבים ורב תחומיים, הניתנים על ידי בכירי הרופאים המומחים בישראל, בסיוע טכנולוגיות מתקדמות וציוד עדכני.

בהסדר עם כל קופות החולים וחברות ביטוח