השירות הסוציאלי בבית החולים אלישע מעניק תמיכה וליווי למטופל ולבני המשפחה ובכלל זה התייחסות להיבטים רגשיים של המטופל במהלך אשפוזו בבית החולים.

העובדות הסוציאליות נותנות מענה תמיכתי, רגשי ופרקטי למטופל במהלך אשפוזו ליצירת התמודדות קלה ויעילה.

בתחילת האשפוז מתבצעת אבחנה פסיכו סוציאלית שמטרתה:

  1. הכנת תכנית טיפול כוללנית בהתאם לצורכי המטופל
  2. בניית תוכנית שחרור מבית החולים מתחילה כבר עם קבלת המטופל לבית החולים.

הטיפול מתמקד במתן מידע בנושא זכויות המטופלים ומיצוין בביטוח הלאומי, הקרן ניצולי שואה,      שירותי רווחה, משרד הבריאות , קופות החולים, מערכות תמיכה (עמך, מרכזי יום) ועוד.

קיום קשר עם גורמים בקהילה  לשמירת הרצף הטיפולי לאחר השחרור.

תיאום עם הקהילה לשחרור המטופל נעשה כשהוא מצויד במסמכים הנדרשים ובהסברים מפורטים כדי להגיע למיצוי מלא של הזכויות

“דלת פתוחה” לעובד הסוציאלי ישירות או על ידי הצוות הסיעודי במחלקה.

בשירות ישנן שתי עובדות סוציאליות:

גב’ קורן בתיה- עובדת סוציאלית, מחלקות כירורגיות, טל’ 04-8300035

גב’ שרית אורנשטיין- עובדת סוציאלית, מחלקה סיעודית מורכבת, טל’ 04-8300034