הגשת תביעות

טפסים הנדרשים להגשת תביעה לחברת הביטוח או קופת החולים

כללית מושלם - מידע בנושא ניתוחים
כלל - פוליסת בריאות: הנחיות להגשת תביעה לאישור / תיאום ניתוח עתידי